สินค้า - K-file 25 mm

K-file 21 No.8

K-file 25 mm

15.00฿

Stainless Steel

รหัสสินค้า: K-file 25 mm
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
15.00฿
  • คำอธิบาย

คำอธิบาย

Root canal preparation