การคืน/เปลี่ยนสินค้า

การคืน/เปลี่ยนสินค้า

  • หากสินค้ามีตำหนิ ส่งผิด หรือผิดแบบ ต้องแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่เซ็นรับของ หากแจ้งหลังกำหนดเกิน 5 วัน ทางร้านจะไม่ให้เปลี่ยนสินค้า
  • กรณีสินค้าตำหนิ ส่งผิด ได้รับสินค้าผิดแบบ ทางร้านเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าขนส่งไปและกลับในการเปลี่ยนสินค้าที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้า หรือถ้าสินค้าหมด ทางร้านคืนเงินเต็มจำนวน
  • สินค้าที่เปลี่ยนคืนต้องอยู่ในสภาพ 100% พร้อมแพ็คเกจ